Centrul de zi “Serbia”

Proiectul "Înființarea și dotarea centrului de zi și implementarea unor programe sociale pentru copii de etnie romă din localitatea Glodeni, județul Mureș" în perioada implementării a avut drept scop înființarea (construirea unei clădiri noi) și dotarea unui centru de zi amplasat pe un teren alocat de Comuna Glodeni, precum și reducerea decalajului social și economic între comunitatea romă "Serbia" și restul comunității din satul Glodeni.

Presentation of the project's state

The goal description:

"To build and equip the Full-time Education Centre and to be able to keep social programs for Roma children in Gloden, in the county of Mures" financing the application by the local tender RO10  "Children and Youth at Risk and Local and Regional Initiatives to Reduce National Inequalities and to Promote Social Inclusion" - (CORAI) supports the achievement of the EEA Financial Mechanism 2009-2014.

More Articles ...